Valjevsko povereništvo Srpskog patriotskog saveza se juče pre predaje liste obratilo medijima. Gradska izborna komisija je nakon pregledanja dokumentacije zaključila da je potrebno doraditi listu, navodi se na sajtu grada Valjeva.

Nakon predaje izborne liste koalicije „Aleksandar Šapić-Pobeda za Valjevo“ sa 17 kandidata za odbornike Skupštine grada Valjeva, na izborima raspisanim za 21. 06.2020. godine, gradska izborna komisija je nakon pregleda dostavljene dokumentacije utvrdila da ova izborna lista sadrži nedostatke koji se odnose na broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju izbornu listu.

Gradska izborna komisija je, na danas održanoj sednici, donela zaključak kojim je podnosiocu liste naložila da najkasnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke izborne liste, koji su smetnja za njeno proglašenje, tako što će GIK-u dostaviti najmanje tri nedostajuće pravno valjane izjave birača koji podržavaju ovu izbornu listu, sa spiskom tih birača u pismenoj i elektronskoj formi, na odgovarajućim obrascima.

Podeli članak na društvene mreže