Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Rad javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika će se organizovati fazno u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno tako što će se usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza pružati prema sledećim prioritetima:

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (1 Komentar)
Napišite komentar (0 Komentara)

Povodom Svetskog dana slobode medija, gosti Jutarnjeg programa TV VA PLUS su bili novinari Slobodan Ćirić i Milena Kuzmanović. Kao član Uprave UNS- a, Ćirić je podsetio na proglas kojim se to Udruženje oglasilo u kome se pored ostalog kaže da je u poslednje vreme povećan broj fizičkih i verbalnih napada na novinare, pritisaka, uvreda koji ne dolaze samo od centara moći, već i od kolega.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)