Na petoj sednici Gradskog veća 18 tačaka dnevnog reda razmatralo je 8 od 11 članova Gradskog veca. Sednicu je vodio predsednik Gradskog veća gradonačelnik Lazar Gojković.

Prva tačka dnevnog reda bila je utvrđivanje predloga zaključka sa izveštajem o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad Valjevo, preciznije nad radom Doma zdravlja i apoteka. Jelica Panjković Tešić načelnica Gradske uprave Valjeva iznela je podatak da je ukupan dug svih apoteka čiji je osnivač grad 107.231.000,00 kao i trajna nesposobnost apoteka da izmire ovaj dug. Zakon o stečaju stupio je na snagu 11. aprila 2019 . Kako je zdravstvena ustanova Apoteke prema izvestaju budžetske inspekcije trajno nesposobna da izmiri svoje dugove grad će preduzeti sledece mere.

Budžetska inspekcija je izvršila tri kontrole za tri vremenska perioda od početka 2018. god do danas. Navedeni izveštaj je osnov za utvrđivanje trajne nesposobnosti plaćanje I obezbeđivanje sredstava u budžetu grada Valjeva kao osnivača zdravstvene ustanove. Podsećam da je Apotekarska ustanova indirektni korisnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje I da ona u skladu sa zakonom tom organu dostavlja izveštaje radi konsolidacije računa I da grad nije imao zakonski osnov da kontroliše potraživanja I dugovanja apotekarske ustanove. U prethodnom periodu organi grada su se bavili ovom temom I Skupština grada je donela
odluku o načinu I modelima rešavanja statusa zdravstvene ustanove Apoteke Valjevo u februaru ove godine. Tadašnja ideja je bila da partneri u poslu preuzmu prava I obaveze apotekarske ustanove pod određenim uslovima, ali tom rešenju nije prethodio ovakav izveštaj. Nakon usvajanja ovog izveštaja sledi donošenje akata kojim grad preuzima obaveze nad izvršavanjem neizvršenih obaveza apotekarske ustanove I obaveza kojom će grad da iznađe najpogodniji model za dugotrajnije rešavanje funkcionisanja apotekarske ustanove u skladu sa planom mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada Republike Srbije, rekla je Jelica Panjković Tešić, načelnica Gradske uprave Valjeva.

Direktor zdravstvene ustanove Apoteka, Vojislav Stepanović u govoru nesto duzem od 35 minuta objasnio je hronologiju propadanja državnih apoteka još od 2012.godine kada je država prepustila privatnim apotekama izdavanje lekova na recept a da pri tome nije uredila tržiste čime je privatne apoteke postavila u povlašćen polozaj.

Problemi nastaju 1. januara 2015 godine drastičnim smanjenjem cena lekova, marža se zadržava na 12% što je nedovoljno i 4% za medicinska pomagala. Mi smo već tog dana bili sa 6.100.000,00 negativne nivelacije iz razloga što ustanova po ugovoru sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje u svakom trenutku treba da ima sve lekove. Iza toga sledi centralna javna nabavka lekova koju je raspisivao Republički fond za zdravstveno osiguranje samo za javni sektor za lekove sa A i A1 liste koji su dominantan promet na receptu, sto je dodatno smanjuje cene i za našu ustanovu opet 1.900.000,00 negativne nivelacije. Time što gubimo mogućnost da sami nabavljamo lekove i tako ostvarimo popust sto su bili značajni prihodi, još nismo osećali probleme zbog suficita koji smo imali, ali smo bili svesni kuda to vodi.Centralnom javnom nabavkom je Republički fond za zdravstveno osiguranje sve popuste prigrabio sebi a da nama nije nadoknađen gubitak, rekao je Vojislav Stepanović, direktor Zdravstvene ustanove Apoteke.

Stepanović ističe da privatni sektor lekove nabavlja na otvorenom tržištu, nisu uslovljeni javnim nabavkama što im daje mogućnost da ostvare popuste koji nisu zanemarivi i budu konkurentniji. Vojislav Stepanović je zatim pojasnio i druge malverzacije u opštinma koje pripadaju Gradu Valjevu oko iznajmljivanja lokala iz kojih su ih potisnuli privatnici jer su ponudili više para. Prazni rafovi odbili su i ono malo klijenata jer od 5 lekova sa recepta oni mogu da ponude recimo jedan. Pokušaj da se apoteke spasu proširenjem asortimana bio je smešan, kaže Stepanović, jer su dobili mogućnost da prodaju prašak za veš i kišobrane.

Ostale tačke dnevnog reda tekle su bez većeg zadržavanja, svi izveštaji su jednoglasno usvojeni bez primedbi.

Podeli članak na društvene mreže