Panel diskusija na temu „Koliko je vidljiv svakodnevni neplaćeni rad žena na selu?“ deo je projekta „Nevidljivi rad žena na selu“ koji sprovodi ŽUKO uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) iz sredstava Vlade Ujedinjenog kraljevstva i Britanske ambasade.

Cilj projekta je da se poveća vidljivost svakodnevnog neplaćenog rada koji žene na selu ulažu u brigu o domaćinstvu i svim članovima porodice, kao i da se podstiče ravnomerna podela tih radova na sve članove društva. Tema tribine koja je održana u Valjevu bila je i da se prenesu rezultati ankete koja je sprovedena u opštinama Kolubarskog okruga i ankete koju je sprovela Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost o neplaćenom radu žena.

Pod neplaćenim radom podrazumevamo sve one poslove koje žene tokom dana obavljaju u svom domaćinstvu, u smislu održavanja domaćinstva i brige o deci, starima i bolesnima, a taj rad nije dovoljno vidljiv. U velikom broju slučajeva nije dovoljno ni cenjen, a kroz nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije je prepoznat kao bitan i na čemu treba raditi, podizati vidljivost i promovisati važnost raspodele tog rada na sve žlanove društva. Rezultati ankete su vrlo zanimljivi. Preko 70 odsto anketiranog stanovništva je iz ruralnog područja i tu pružamo najrealniju sliku. Preko 71 odsto anketiranih kaže da su poslovi brige o domaćinstvu isključivo ženski, a kada smo pitali da li su poslovi u njivi i u bašti isključivo muški, 50 odsto ispitanika je reklo da su zajednički, što nam jednim dobrim delom ukazuje da postoje neki segmenti života o kojima se brinu isključivo žene, dok u drugom delu segmenta poslovi se raspoređuju. Važno je raditi na tome kroz rušenje stereotipa, jer ne postoji zakonska regulativa koja bi obavezala bilo koga da deli taj posao na sve članove porodice, kaže predsednica Ženskog udruženja Kolubarskog okruga Jelena Ružić.

Rad žena trebalo bi da bude prepoznat od strane jedinica lokalnih samouprava i da se sprovode razni servisi, odnosno usluge, kako bi žene bile što manje radon opterećene i da dođu na isti nivo sa ostalim članovima društva, kaže predsednica Ženskog udruženja Kolubarskog okruga.

Većina aktivnosti koja bi trebala da se sprovode radi ostvarivanja ovih ciljeva je prebačena lokalnim samoupravama, što je stvorilo dodatna opterećenja opštinama i gradovima jer su im date obaveze, a nisu povećana finansijska sredstva kojima raspolažu.

Ono što je dobro kod grada Valjeva jeste da ima lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, što je retkost, posebno kada pričamo o teritoriji Kolubarskog okruga. Valjevo ima i plan za uvođenje rodno odgivornog budžetiranja. Mnoge opštine kasne, a zakon obavezuje da to imaju do početka 2021. godine. Verujem da će grad Valjevo u narednom periodu da radi dosta na tim poljima, rekla je ona.

ŽUKO organizuje i besplatne predstave u svim lokalnim saupravama na teritoriji Kolubarskog okruga, upravo na temu neplaćenog rada, pod nazivom “Ko kosi, a ko vodu nosi”. Kako Jelena kaže, reč je o šaljivoj i zanimljivoj temi, prilagođenoj svim uzrastima, ali prvenstveno učenicima starijih razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Oni će imati priliku da nakon predstave zajedno sa glumcima diskutuju o toj temi.

Podeli članak na društvene mreže