Još u januaru 2019. godine, u toku javne rasprave o Nacrtu odluke o mesnim zajednicama, Lokalni front je jasno i glasno upozorio da ova odluka ne podržava načelo o opštem i jednakom izbornom pravu, kaže se u sapštenjua za javnost Lokalnog fronta Valjevo.

Ovo smo obrazložili u dopisu sa primedbama i predlozima Lokalnog fronta na Nacrt odluke o mesnim zajednicama. Na ovaj način pokušali smo da zaštitimo načelo opšteg i jednakog prava glasa od samovolje i prestupa utvrđenih analizom postupanja predsednika i članova tzv. radnog tela tokom izbora za savete mesnih zajednica održanih u jesen 2018. godine.

Pre nekoliko dana dogodilo se ono što se moralo dogoditi: na stare teme počela je nova farsa sa novim izborima za savete mesnih zajednica.

Šta sve sve događalo iza fasada Кarađorđeve 64: najpre, odluka Predsednice skupštine grada Valjeva o raspisivanju izbora u jednom broju mesnih zajednica objavljena u gradskom „Službenom glasniku“ broj 10 od 25. maja 2021.

Sama Odluka o raspisivanju izbora, međutim, nosi datum 21. maj 2021. Ovaj datum je veoma važan zbog primene trećeg stava člana 35 Odluke o mesnim zajednicama. Ovaj stav propisuje sledeće: Izborna komisija obavezna je da u roku od pet dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora donese i objavi Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica. Ovim uputstvom izborna komisija, pored ostalog, propisuje i obrasce za podnošenje predloga prijave kandidata.

I laiku je jasno da je rok da izborna komisija izvrši obaveze iz člana 35 Odluke o mesnim zajednicama istekao 26.maja u ponoć.

Uputstvo za sprovođenje izbora objavljeno je u „Službenom glasniku“ broj 11 koji nosi datum 26.maj. U stvarnosti, ovaj broj „Glasnika“ je na stranicu grada postavljen 27. maja.

Sve ovo ne bi imalo previše uticaja na tok izbornih radnji, da se izbornoj komisiji nije dogodio mnogo teži propust: u objavljenom uputstvu nedostajali su obrasci za podnošenje predloga prijave kandidata!

Ovi obrasci objavljeni su u petak, 28. maja, verovatno tek oko podneva. Po prijemu jednog pismenog prigovora koji je nešto pre toga stigao do izborne komisije.

Rok propisan u Odluci o mesnim zajednicama tako je prekoračen za dan i po, 36 sati!

Ne bi ni ovaj promašaj izborne komisije imao preteške posledice da nesrećna žrtva ponovo nije postalo načelo opšteg i jednakog izbornog prava. Lokalni front Valjevo ima svedoke koji su još u četvrtak, 27. maja, videli obrasce u rukama građana koji su se pripremali da podnesu predloge prijave kandidata za savete u jednoj mesnoj zajednici!

Neko je, a nije teško pogoditi ko, uzeo sebi pravo da podeli obrasce za prijave kandidata mnogo pre nego što je javnost uopšte znala da takvi obrasci negde postoje! Pre nego što su zvanično objavljeni!

Verujemo da postoje građani koji su imali nameru da se kandiduju za izbore u mesnim zajednicama u kojima žive. Кada su oni saznali da postoje nekakvi obrasci koje treba popunjavati? U petak oko dva ili tri sata popodne? Ili u subotu, kada su vrata gradske uprave zatvorena?

Ne znamo kako će izborne komisije prvostepene, drugostepene i jednopartijske razrešiti pomenuta pitanja. Da li će uopšte priznati da problem postoji?, kaže se, pored ostalog u Sapštenju za javnost Lokalnog fronta Valjevo

Podeli članak na društvene mreže