Advokati zahtevaju da se povuče Nacrt Zakona o parničkom postupku. Advokatska komora Srbije i Ministarstvo pravde potpisali su sporazum 4. juna. Upravni odbor AKS je tako video rešenje problema, dok većina advokata smatra da se ovaj problem ne može rešavati na takav način, rekao je na konferenciji za medije Odbora advokata Valjeva, predsednik Mladen Nikić.

On ističe da advokati smatraju da je bilo kakvo pregovaranje oko Nacrta pogrešno, jer se Nacrt pregovorima ne može promeniti.

Sporazumom je samo navedeno da se brišu tri odredbe koje su pravile navodno problem. Moram da ukažem da su od te tri odredbe, dve neustavne. Jedno je naplata taksi, uslovljavanje suđenja plaćanjem sudske takse i to bi kao neustavna odredba bilo izbrisano iz Zakona, a drugo je retroaktivnost. Odredbe vezane za elektronsku komunikaciju su izbrisane zato što je nemoguće da se u ovom trenutku to obavi, jer sajt e-sud ne funkcioniše i pitanje je da li će uopšte moći da funkcioniše. Predstavljanje ovih ustupaka kao nekakve kompromise ne može biti prihvaćeno od strane advokature. To nisu kompromisi, to je jednostavno brisanje nečega što inače ne bi opstalo u Zakonu, kaže Nikić.

Onda se postavlja pitanje: Šta je bio razlog za izmenu Zakona? Radna grupa je, kako Nikić kaže, iznela razloge koji se odnose na interese otvaranja polavlja 23 vezano za akcioni plan Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja i na efikasnost suda u smislu elektronske komunikacije sa advokatima i ostalim učesnicima postupaka.

Još jedan problem je to što će, u slučaju usvajanja ovog Nacrta doći do odsustva realne kontrole nižestepenih sudova, pa će vrata ostati širom otvorena da sudije zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja u toku postupaka, navodi Nikić.

U do sada važećem Zakonu o parničnom postupku stranku može da zastupa brat, sestra, suprug, dok se u Nacrtu ta odredba briše i umesto toga se stavlja – pružalac besplatne pravne pomoći. U novom Nacrtu prediđeno je da ukoliko stranka podnese zahtev za izuzeće sudije, sudija može rešenjem na koje nije dozvoljena posebna žalba da nastavi sa radom, a može i da izrekne novčanu kaznu stranci i punomoćniku, ukoliko utvrdi da je takav zahtev neosnovan. U slučaju da sudija posumnja u verodostojnost dostavljenog punomoćja, može da naloži punomoćniku da dostavi overeno punomoćje. To može da predstavlja problem kod građana koji odlaze privremeno na rad u inostranstvo i u kratkom roku ne bi bilo omogućeno da se dostavi overeno punomoćje. Posebno bih naglasila da postoji izmena, do sada neviđena u bilo kom pravnom sistemum, a to je da kada tužilac podnese više tužbi protiv istog tuženog, može da dobije troškove samo u postupku koji je prvi pokrenuo, u svim ostalim je dužan da nadoknadi tuženom troškove, bez obzira na ishod parnice, kaže Jasmina Mihailović, član Izvršnog odbora advokata Valjeva.

U konkretnom primeru – u slučaju otkaza ugovora o radu, kada građanin podnese tužbu i kada sud utvrdi da se radi o nezakonitom otkazu, sledi tužba za naknadu štete:

Taj postupak se naravno taksira i ako postupak traje godinu do dve dana, tužilac ima pravo na naknadu štete za sve izgubljene zarade za period od dobijanja otkaza do vraćanja na rad. Možete zamisliti kako izgleda kada neko ne radi dve godine, a sud ga uslovljava da plati taksu, a u slučaju ne plaćanja takse, tužba je povučena, pojašnjava Radiša Matović, član Izvršnog odbora advokata Valjeva

U Odboru advokata Valjeva najavljuju protest u četvrtak, 10. juna na platou ispred spomenika Proti Mateji Nenadoviću.

Podeli članak na društvene mreže