U vreme kada situacija na tržištu rada nije najbolja i kada se teže dolazi do posla, raznim projektima i aktivnostima olakšava se put do zaposlenja. Jedan od projekata je „Inovativne inicijative za inkluziju“ koji se sprovodi već dvanaest meseci.

Sama romska zajednica ima poteškoća i u smislu diskriminacije koja je još uvek prisutna kod poslodavaca. Ideja ovog projekta jeste i da se razbijaju te predrasude, da se pokaže da imamo mlade, obrazovane i sposobne ljude koji žele da rade, kao što se videlo iz ovog javnog poziva. Prijavilo se oko 40 mladih Roma i Romkinja koji su spremni da rade i da prihvate šansu da se pokažu. Ovaj projekat je velika šansa pogotovo za mlade ljude koji nemaju radno iskustvo, ističe Ljiljana Krstić, facilitator projekta.

Projekat je namenjen mladima od 15 do 35 godina, a najviše prijavljenih je uzrasta od 18 do 30 godina. Sandra Vasić je student treće godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Završila je srednju Ekonomsku školu i deo je ovog projekta. Kako kaže, obuke im dosta znače i smatra da će im dosta značiti i u pronalaženju posla.

U toku su finalne aktivnosti i primarni cilj je unapređenje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu i izrada inovativnog modela inkluzije. Podrazumeva i zapošljavanje Roma, odnosno pruža mogućnost da steknu prva radna iskustva kroz dvomesečne radne prakse u kompanijama. Na ovaj način pospešuje se njihov položaj na tržištu rada, njihov lični i profesionalni razvoj, ali i ekonomski i socijalni status.

Sproveli smo javni poziv za mlade Rome da se prijave za podršku kroz plaćene radne prakse u preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Valjeva. Sproveden je i javni poziv za kompanije koje su zainteresovane da se mladi Romi obučavaju kod njih. Imamo devet prijavljenih preduzeća. U toku su završne aktivnosti na selekciji najboljih kandidata. Posle prve selekcione faze i sprovedenih intervjua, sprovode se i obuke i radionice za najbolje i najzainteresovanije. Na kraju će se izabrati deset najboljih koji će obaviti radne prakse. Na ovim radionicama upoznajemo ih sa tržištem rada, sa svim važnim stvarima koje treba da znaju kada ulaze na tržište rada, ali i dobijaju specifična stručna znanja i veštine, konkretne i vrlo praktične, vezane za razgovor sa poslodavcem, kako izraditi CV, propratno pismo, komunikaciju sa kolegama, pojašnjava predsednik Upravljačkog tima projekta Nenad Branković.

Projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“ realizuje grad Valjevo u partnerstvu sa Centrom za integraciju Roma Valjevo. Podržala ga je Evropska unija kroz Grant šemu, odnosno program „Podrška EU inkluziji Roma“, što se u Srbiji sprovodi kroz stalne konferencije gradova i opština.

Podeli članak na društvene mreže