Konferenciju za novinare, aktivisti Lokalnog fronta Valjevo posvetili su, kako su naglasili, novom primeru čerupanja grada prilikom raspodele sredstava iz budžeta Valjeva na osnovu konkursa za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblsti Javnog informisanja, podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i nacionalnim manjinama u 2021.

Jedna od brojnih, ako ne i osnovna primedba je to što nije ispoštovan Lokalni antikorupcijski plan, koji izmedju ostalog, predvidja i to da sednicama komisije za dodelu sredstava može da učestvuje i javnost ali bez prava odlučivanja:

Poslednji takav slučaj je zabeležen nedavno, a delo je (ili nedelo) jedne komisije sastavljene, nimalo slučajno, od podobnih novinara koji o Valjevu i valjevskoj medijskoj sceni znaju koliko i svaki turista koji je u naš grad došao na kafu i naplatio putne troškove. Moja uloga je da građanima Valjeva, uz vašu pomoć, prikažem način na koji je ovaj posao trebalo da bude obavljen. I mogao da bude obavljen. Način veoma jednostavan, sproveden pred očima javnosti, pod budnim okom građanskih posmatrača. Ukratko, na način kako je to propisano u Oblasti 10 Lokalnog antikorupcijskog plana. Da Lokalni antikorupcijski plan nije nestao Valjevci bi za novu 2021. godinu od gradskog veća dobili jedan lep poklon: trebalo je da se usvoji akt kojim se obezeđuje prekid prakse uočene u ranijim konkursima, na primer, da ne može biti diskriminatorskih uslova kao što je određivanje kablovskog provajdera. Ovaj akt posebno zabranjuje da se izveštavanje o radu organa grada Valjeva predstavlja kao javni interes. Još nešto: Da Lokalni antikorupcijski plan nije nestao Valjevci bi za novu 2021. godinu od gradskog veća dobili jedan lep poklon: trebalo je da se usvoji akt kojim se obezeđuje prekid prakse uočene u ranijim konkursima, na primer, da ne može biti diskriminatorskih uslova kao što je određivanje kablovskog provajdera. Ovaj akt posebno zabranjuje da se izveštavanje o radu organa grada Valjeva predstavlja kao javni interes. Još nešto: istim aktom gradsko veće bi propisalo da sastanci konkursne komisije moraju biti javni. Štaviše, baš kako zahteva LAP, predviđeno je i učešće građanskih posmatrača u njenom radu, bez prava glasa. Da ima LAP-a kao što ga nema, 31. januara, isti v.d. načelnika doneo bi novi Pravilnik kojim bi uredio sva pitanja u vezi sa sufinansiranjem projekata javnog informisanja. Već 15. februara, baš kako je i predviđeno u LAP-u, Gradsko veće bi dodelilo sredstva isključivo projektima koji su sadržani u javnim politikama grada. A 28. februar, lepo piše u LAP-u, datum je kada će Skupština grada usvojiti Pravilnik kojim je definisan javni interes u oblasti javnog informisanja, rekao je aktivista LF VA Ivan Manić.

O lokalnom antikorupcijskom planu je govorio I odbornik Ljubomir Radović:

LAP je, nažalost građana Valjeva, potpuno nestao iz vidokruga ljudi koji sede u Кarađorđevoj 64. A podsećam, usvojen je u februaru prošle godine. Ne poštujući odredbe LAP-a, 26. januara je v.d. načelnika gradske uprave doneo Odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja i potpisao tekst konkursa koji će biti objavljen u listu „Napred“. Iako i pismeno obavešten o postojanju LAP-a, v.d. je preskočio ogradu propisanu u meri 10.2.1. Na toj ogradi piše sledeće: informisanje o radu organa Grada Valjeva nije, i ne može biti, deo javnog interesa! Кao što ste već i čuli, da ima LAP-a kao što ga nema, 31. januara bi v.d. načelnika doneo novi Pravilnik , a 15. februara bi sredstva bila odobrena projektima koji su sadržani u javnim politikama grada.Umesto toga, dočekali smo istek konkursa, tek 18.februara… I tako su projekti pristigli na konkurs po nekim kabinetima razmatrani, proučavani i ocenjivani čitav mesec dana, sve do 30. marta, kada je v.d. načelnika, dobijena imena upisao u rešenje o formiranju komisije za ocenu projekata. Кomisija je 6. aprila popila kafu, naplatila dnevnice i poslušno podnela svoj predlog za podelu sredstava građana, omogućivši v.d.načelniku da 23. aprila potpiše rešenje o raspodeli sredstava. Tako su sredstva građana Valjeva stigla i u šake onih koji godinama krše ne samo novinarske kodekse i etičke norme, već i zakone, na šta neprestano ukazuju nezavisna udruženja novinara. Nigde u tekstu predloga komisije nisu navedena imena zainteresovanih građanskih posmatrača koji su želeli da prate njen rad. Pitanje za v.d.načelnika: zašto nije pozvan svaki građanin koji je i pismeno izrazio želju da iskoristi mogućnost koju mu pruža Lokalni antikorupcijski plan? Na kraju, kao nepopravljivi optimista, nadam se da će se već od sutra gradonačelnik i ostali organi grada baciti na sprovođenje odredbi Lokalnog antikorupcijskog plana, bar u delu koji se tiče projekata u javnom informisanju. Nadam se da ćemo, recimo, na zvaničnoj internet prezentaciji grada već od prekosutra pratiti izveštaje sa monitoringa. Pod uslovom da tim izveštajima poverujemo bar koliko i onim lepim rečima koje na zvaničnoj internet prezentaciji grada svakodnevno čitamo o dometima Apotekarske ustanove Valjevo, rekao je Ljubomir Radović.

 

 

 

 

Podeli članak na društvene mreže