Sa početkom širenja virusa Covid-19 u Evropi, porastao je i broj zaposlenih koji rade od kuće. Škole i univerziteti su zatvoreni i predavanja se organizuju preko interneta.

Sve ovo je uticalo na porast Internet saobraćaja, a što potvrđuju podaci izmereni na tačkama za razmenu Internet saobraćaja u Frankfurtu, Londonu, Amsterdamu.

Na osnovu iskustva evropskih zemalja može se u narednom periodu očekivati porast telekomunikacionog saobraćaja i u Republici Srbiji. Odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16.03.2020. i narednim odlukama je između ostalog obustavljen rad školskih i visokoškolskih ustanova, nastava se odvija na daljinu, a gde god je moguće rad se organizuje od kuće. Ove aktivnosti zahtevaju povećano korišćenje elektronskih komunikacionih usluga, a samim tim utiču na povećanje telekomunikacionog saobraćaja.

Operatori elektronskih komunikacija ulažu napore na obezbede normalno funkcionisanje fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža i da obezbede potrebne kapacitete u ovom periodu. Osim operatora elektronskih komunikacija i korisnici svojim ponašanjem "na mreži" mogu da pomognu da se eventualna preopterećenja mrežnih kapaciteta izbegnu i posledice ublaže.

Preporuka je da se tokom radnog vremena, kada je intenzivan rad od kuće, smanji korišćenje aplikacija i usluga koji zahtevaju velike protoke, kao što je video striming. Takođe je potrebno izbegavati slanje većih dokumenata u prilozima mail-ova (bolje je navoditi linkove ka istim ako je moguće), izbegavati online igrice u ovom periodu i sve druge aplikacije koje zahtevaju veliki protok podataka.

RATEL će u saradnji sa operatorima kontinualno pratiti stanje u Republici Srbiji u oblasti elektronskih komunikacija i o tome obaveštavati korisnike i operatore.

 

Podeli članak na društvene mreže