Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (1 Komentar)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Broj pozitivnih na korona virus u Valjevu u prethodna 24 sata se povećao za dva, pa je sada ukupno 151 osoba zaražena. Nakon ažuriranja COVID baze u Beogradu, od početka proglašenja pandemije do sada registrovano je 17 preminulih. Njihova prosečna starost je bila 68 godina.

Napišite komentar (1 Komentar)