Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Broj pozitivnih osoba na korona virus u Srbiji prvog dana maja povećao se za 196, pa je sada ukupno 9.205 inficiranih. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare procenat pozitivnosti je 3,3%.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Na Sednici Štaba za vanredne situacije od 30. aprila 2020. prethodna odluka o pomoći grada oko troškova sahrane lica preminulih usled posledica zaraze korona virusom u kojoj se kaže da troškovi sahrane obuhvataju preuzimanje, prevoz, pogrebnu opremu i sahranu preminulog, dodaje se i rečenica da izuzetno, ukoliko su troškovi sahrane plaćeni, porodicama se isplaćuje iznos od 60.000 dinara u skladu sa priloženom dokumentacijom.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)