Za čerdesetak minuta, koliko je padao, grad je u sredu uništio sve što je Milan Janković, posejao i posadio, nadajući se da će mu to doneti prihod od koga on, njegova supruga i četvoro dece, inače žive, jer ovaj čovek se isključivo bavi poljoprivednom poroizvodnjom i drugih finansijskih izvora nema.

Grad je Jankovićima uništio hektar pod malinom, 50 ari kupine, 4 hektara pod kukuruzom, dve hektara zobi, livade, baštu....

Uništilo je sve, malinu, kupinu, šljive, kukuruz, strna žita, livadu, baštu, paradajz, paprike, luk, sve je totalno uništeno. Za 40 minuta za celu godinu hrana koja je bila i za nas i za stoku i za prodaju, sve je nestalo. Stariji ljudi koji imaju po 80 godina ne sećaju se da se nekada desilo takvo nevreme. Padao je grad veličine lešnika, retko veličine oraha, 40 do 45 minuta i dostigao je debljinu 15 centimetara. Nemam drugih izvora prihoda. Stoke imam dosta, šta ću raditi za hranu, ne znam ni sam, da prodajem stoku, šta drugo. Treba nam pomoć da bismo nekakao premostili ovu godinu. Ja sam u setvu uložio, a sada ne znam kome da se obratim za pomoć, priča Milan Janković.

Milanu Jankoviću i njegovoj porodici , potrebna je pomoć koja znači opstanak. Svi se busamo u grudi i hvališemo empatijom prema drugim ljudima, a da li će se nešto učiniti za ovu porodicu? Kada se već iz stalne budžetske rezerve izdvajaju milioni, svih gradjana koji pune gradsku kasu, za razne korisnike, koji ničim nisu opravdali to da ih Valjevo finansijski podržava, siguran sam da bi svako koji plaćanjem poreza puni kasu grada, rado pristao da se od njegovih para pomogne ovim ljudima. Hvalimo se kako podržavamo ostanak mladih na selu, govorimo o povećanju nataliteta. Evo pravog primera mladih ljudi koji žive na selu i izrodili četvoro dece. Ili će možda i oni biti nasankani, baš kao i deca što se u junu kada vreme nije, zabavljaju gurajući sanke po ledenoj podlozi.

Podeli članak na društvene mreže