Deci i odraslima koji boluju od šećernih bolesti od sada su dostupni senzori za merenje šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Aparat je od Nove godine uveden u Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima, međutim do sada RFZO nije imao potpisan ugovor sa dobavljačem. Korisnici su i sami mogli da ga nabave, a fond je refundirao sredstva.

Radi se o inovativnom aparatu sa kog se lako očitavaju podaci bez direktnog bockanja. Aparat se stavlja na nadlakticu, 24 sata meri nivo šećera u krvi i alarmira ukoliko dođe do naglog pada ili skoka vrednosti.

Dozvoljene količine su do 52 senzora na godišnjem nivou, a izdavanje je na svaka tri meseca. Pravo na aparat imaju deca i odrasli sa neregulisanom šećernom bolešću Dijabetes tip 1. Prvo propisivanje vrše specijalisti endokrinolozi tercijarnog nivoa, a svako naredno izabrani lekari u domu zdravlja. Overu obrazaca za propisivanje pomagala vršiće lekarska komisija Filijale, pojašnjava v.d. direktora filijale RFZO-a Valjevo Milan Vilotić.

Pored ovog aparata, osigurana lica imaju pravo i na transmiter i na aparat za očitavanje nivoa šećera u krvi, u zavisnosti od toga na kojoj terapiji je osigurano lice.

Ako je osigurano lice na terapiji insulinskom pumpom koju je dobilo na teret Fonda, dobiće transmiter, a ako je osigurano lice do 18 godina na terapiji insulinskom injekcijom dobiće aparat za očitavanje nivoa šećera. I za ova pomagala prvo propisivanje je na tercijarnom nivou, a svako naredno vršiće lekari u domu zdravlja. Radi se o novim, specifičnim pomagalima i osigurana lica moraju proći kroz kratku obuku koju će vršiti lekari na tercijarnom nivou. U najavi je izmena Pravilnika koja če omogućiti da i lekari na sekundarnom nivou mogu da propisuju senzore i aparate, kaže Vilotić.

Cilj svega je da se osiguranim licima olakša život, pre svega deci i njihovim roditeljima, kao i da se kontinuirano prate vrednosti šećera u krvi i izbegnu komplikacije do kojih može doći, kaže v.d. direktora Fuilijale RFZO-a Valjevo.

Podeli članak na društvene mreže