Zbog velike elementarne nepogode koja je pogodila naš kraj, došlo je do zamućenosti osnovnog izvorišta za vodosnabdevanje sa vrela Paklje, tako da se sada sirova voda zahvata većim delom sa reke Gradac.

Taj postupak je uobičajen za ovakve situacije.

Postrojenje je projektovano za preradu, a osoblje obučeno da upravlja ovim rizikom. Svi fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri vode u distributivnoj mreži su u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Radi što bezbednijeg proizvoda sadržaj hlora je nešto veći od uobičajenog, a kontrola uzoraka na mreži i postrojenju je udvostručena.

Uprkos velikoj zamućenosti sirove vode, koja je znatno veća nego u vreme velikih poplava 2014. godine, voda koju koristimo za piće je ispravna, navode u JKP “Vodovod” Valjevo.

Podeli članak na društvene mreže