Od januara do septembra 2020.godine, realizovano je ukupno 2, 3 milijarde dinara javnih prihoda, što je 60,2 odsto u odnosu na plan, a plansko ostvarenje budžeta bilo je 57,37%, rekao je rukovodilac Odeljenja za finansije grada Valjeva Željko Tabašević na osmoj sednici Gradskog veća:

Tekući prihodi, porezi, takse i naknade, koji pristižu u kontinuitetu u budžet grada Valjeva, su realizovani u iznosu od dve milijarde i 60 miliona, ili 61,3% od predviđenog. Za porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke uplaćeno je 1.139.000.000 dinara. Tu su i prihodi od poreza na zarade od 978 miliona. Kod poreza na imovinu prihodovano je 233,3 miliona dinara, rekao je Tabašević.

Javni rashodi su realizovani sa 52,5 odsto u odnosu na planirane, dok je iz budžeta realizovano skoro 53 % predviđenih sredstava . Budžet je podeljen na 17 programa za različite korisnike. Urbanizam i prostorno planiranje su ostvareni sa blizu 19 %, komunalne delatnosti 56,12%, lokalni ekonomski razvoj sa 5,4%, razvojni turizam 38, 8, poljoprivreda 48,25, zaštita životne sredine 35,5%. Pored tih, posebna oblast je bila prediđena za društvene delatnosti za šta je planirano preko 1,3 milijarde, od čega je realizovano 67,8%. Saldo na računu grada 30.septembra 2020. je bio 162 miliona dinara, rekao je Tabašević.

Nakon toga izveštaje o radu u prethodnoj godini su podneli i direktori i predstavnici javnih preduzeća “Kolubara”, “Toplana”, “Vodovod”, “Vidrak”, “Polet”, ali i direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Eko-Tamnava” Ub:

Ovaj projekat je vrlo važan. Za sada u realizaciji projketa deponije u Kaleniću učestvuje 11 loklanih samuprava, a uskoro će ih biti još četiri: Loznica, Mali zvornik, Krupanj i Ljubovija, dakle područje sa 550.000 stanovnika Srbije. U 2019. urađena je kompletna projektna tehnička dokumentacija, dobili građevinske dozvole za pristupne saobraćajnice, kao i za telo deponije, za pod u dužini od 4,5km za Ub i Lazarevac, ai građevinske dozvole su spremne za naredne tri godine, kada će se i završiti sve što je neophodno da se problemi Valjeva i ostalih koji učestvuju u tom projektu reše, rekao je Zoran Petrović.

Potom su usvojeni su i izveštaji o radu “Agrorazvoja- valjevske doline”, kao i turističke organizacije. Direktorka Ana Markovć je podsetila na započete projekte u 2019. godini na Divčibarama. Sredstva za realizaciju su odobrena od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, rekla je direktorka TOV.

Turistička organizacija dobija novi info centar, a pijaca 27 novih tezgi sa svim potrebnim instalacijama, strujom i vodom. Pravi se i javni toalet na Divčibarama, a za sve to su u prethodnoj 2019. urađeni projekti i dobijene građevinske dozvole. Sredstva za realizaciju su odobrena od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, rekla je Ana Marković.

Članovi Gradskog veća su prihvatili i izveštaj o radu zajedničkog javnog pravobranilaštva, usvojili predlog plana za izgradnju kamenoloma “Ravnje”, predlog cene kvadratnog metra nepokretnosti, prihvatili prenos udela u društvu FULL Protect doo Beograd, usvojili godišnji program zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao I predlog o određivanju poslovnog prostora političkih stranaka. Prihvaćeno je i rešenje korišćenja sredstava za finansiranje saobraćaja, kao i predlog za imenovanje gradskog urbaniste arhitekte Jasne Mićić.

Podeli članak na društvene mreže