Štab za vanredne situacije grada Valjeva na predlog Stručno - operativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija, o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Kovid - 19 , na 38. sednici održanoj 16.07.2020. godine doneo je naredbu kojom se nalaže upravnicima stambenih zgrada da

dva puta nedeljno obezbede čišćenje i dezinfekciju zajedničkih prostorija i površina u zgradi gde je najveća frekvencija stanara (ulazi u zgradu, prostor ispred lifta, lift, stepenišni rukohvati, kvake na ulaznim vratima, ulazna vrata i drugo).

Danom primene ove naredbe prestaje da važi tačka 17. Naredbe o sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Кovid - 19 od 07. jula tekuće godine.

Primena ove naredbe počinje sutra, 17.jula 2020.

Podeli članak na društvene mreže