Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeće naredbe:

1. NALAŽE SE JКP Vidrak i PD Sinitra da dostave izveštaje o sprovedenoj dezinfekciji u protekloj nedelji koji će sadržati sledeće podatke: popis ulica, javnih površina i objekata koji su dezinfikovani i količine korišćenih sredstava.

2. NALAŽE SE Crvenom krstu Valjevo da dostavi podatke o volonterima i izveštaj o akcijama koje sprovodi.

3. NALAŽE SE Situacionom centru Gradske uprave Valjevo da dostave izveštaj koji će sadržati sledeće podatke: broj primljenih poziva sa komentarom o najčešćim pitanjima.

4. Daje se saglasnost na Plan mera i aktivnosti na suzbijanju pandemija koji je pripremio MUP RS, Policijska uprava Valjevo, Odeljenje za vanredne situacije u Valjevu.

5. Za formiranje privremenih bolnica na teritoriji grada Valjeva određuju se sledeći objekti:

Istraživačka stanica Petnica sa 180 ležaja,

Dom učenika "Valjevo", Poljoprivredne škole Valjevo sa 104 ležaja i

Hotel "Narcis" Valjevo sa 100 ležaja.

I Povodom proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, NALAŽE SE:

1. Angažovanje društva "Veterinaria" d.o.o Valjevo koje će vršiti dezinfekciju u svim zajedničkim objektima i površinama stambenih zajednica biocidnim proizvodima, a sve po specifikaciji koju odredi Stručno-operativni tim Štaba za vanredne situacije grada Valjeva,

• Nabavka 150 pari HTZ opreme za potrebe JКP "Vidrak" Valjevo, a sve prema specifikaciji koju dostavi JКP "Vidrak",

• Nabavka jednog TV monitora Opštoj bolnici Valjevo radi praćenja pacijenata na infektivnom odeljenju.

II Angažovanje društva iz tačke 1. i nabavka sredstava iz tačke 2. i 3. platiće se sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, u skladu sa zaključkom Štaba za vanredne situacije.

Podeli članak na društvene mreže