Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na današnjoj sednici naložio Gradskoj upravi Valjeva da sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor, u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, izvrši plaćanje računa od 2.079.720,00 dinara za „Publik“ d.o.o. (za nabavku potrebne zaštitne opreme za zdravstvene i ostale republičke i gradske institucije).

Doneta je odluka da Gradska uprava organizuje rad lica koja će ispred trgovinskih objekata, banaka i drugih javnih ustanova gde se okuplja veći broj korisnika pomagati građanima i upozoravati na primenu mera lične i uzajamne zaštite. Za tu svrhu nabaviti 100 fluorescentnih prsluka na kojima treba da se odštampa grb grada Valjeva i međunarodni simbol civilne zaštite.

Na današnjem zasedanju, Štab je poništio zaključak kojim je promenjen rukovodilac Stručno-opreativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija, tako da je dr Marija Gavrilović, direkotr Zavoda za javno zdravlje od sada rukovodilac tima.

Takođe je naloženo Stručno-operativnom timu za zaštitu i sapasavanje od epidemija da sednice održava pre sednice Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, na koji treba da dostavi izveštaj o epidemiološkoj situaciji u Gradu, radi infrmisanja članova Štaba i objavljivanja podataka na sajtu grada Valjeva.

Podeli članak na društvene mreže

Comments powered by CComment