Zelene pijace (na otvorenom i zatvorenom prostoru), koje su za vreme vanrednog stanja obustavile rad, prema danas donetoj odluci Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, radiće od 7.00 do 13.00.

Kako se navodi u saopštenju, i zakupci tezgi i kupci dužni su da se pridržavaju uputstava zaposlenih na pijaci i da primenjuju propisane mere, koje podrazumevaju upotrebu sredstava za ličnu zaštitu i održavanje distance. Takođe, zabranjeno je da se nakon radnog vremena pijace proizvodi odlažu na i ispod tezgi.

JKP "Vidrak" će morati da izvrši dezinfekciju prostora zelene pijace dan pre početka rada i nakon završetka radnog vremena zelene pijace. Izuzetak je pijaca na Divčibarama na kojoj će dezinfekciju posle završenog radnog vremena vršiti JKP "Polet".

Novina je to da će maloprodajni objekti raditi u skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i preporukom Privredne komore Srbije.

Štab je na danas održanoj sednici naložio Gradskoj upravi grada Valjeva da, u skladu sa Zaključkom br. 112-489/1/20-04/1 od 08.04.2020. godine i računima dostavljenim od korisnika sredstava, sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, prenese za potrebe Opšte bolnice Valjevo za uređenje i opremanje prostora za rad na odeljenju kardiologije iznos od 129.600,00 dinara.

Sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, izvršiće se plaćanje računa za nabavku gela za suvo pranje ruku – 2500 komada i dezinfekcionih tunela za pešake odmah po ispostavljenim fakturama.

Preporuka Štaba Domu zdravlja Valjevo je da preko Službe polivalentne patronaže ostvari kontakt sa pacijentima sa hemodijalize i hemoterapije radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja, a Zdravstvenoj inspekciji da se u rešenja koja se izdaju pacijentima koji su pozitivni na Kovid 19, pored ostalih podataka, unosi i datum poslednjeg kontakta.

Gradskoj upravi grada Valjeva naloženo je da organizuje rad redara koji će pružati pomoć policiji u kontroli sprovođenje mere – kretanje lica starijih od 65 godina u vreme policijskog časa. Za tu svrhu potrebno je obezbediti potvrde za kretanje po dva volontera u svakoj gradskoj mesnoj zajednici.

U narednom periodu gradska uprava dužna je da sprovede redovno održavanje vodotokova drugog reda i objekata izgrađenih na vodotocima, čišćenjem i uređivanjem najugroženijih delova korita.

Podeli članak na društvene mreže

Comments powered by CComment