Štab za vanredne situacije usvojio je predlog Stručnog operativnog tima (SOT) da se u Valjevu danas uvede vanredna situacija zbog aktuelne epidemiološke situacije koja je označena kao preteća.

Štab je izdao naredbu o sprovođenju mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID 19:

  • Zabranjeno je okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.
  • U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.
  • U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra.
  • Zabranjeno je organizovanje svečanosti, kao i organizovanje sportskih i drugih zabavnih manifestacija.

Preporučuje se Gradskom veću grada Valjeva da u zavisnosti od epidemiološke situacije donese odluku o organičavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata tako da radno vreme otpočne u 06.00 časova i završi najkasnije do 22.00 časova.

Ugostiteljski objekti su dužni da prilagode svoj rad tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova.

Obavezno je poštovanje mera iz Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 66/2020, 93/20 i 94/20).

  • U javnom prevozu (gradski, prigradski i taksi prevoz) obavezno je nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.
  • U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavezna je puna primena svih preventivnih mera.
  • U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica).
  • Zabranjeno je korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, „SPA“ i „Wellness“ centara.
  • U verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda obavezno je sprovođenje mera zaštite.
  • U kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, „fitness“ - centrima i teretanama obavezno je sprovođenje mera zaštite (korišćenje maske i rukavica).

Nalaže se vršiocima javnih usluga, organima lokalne samouprave, državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na teritoriji grada Valjeva da preduzmu mere za zaštitu zaposlenih i organizuju vršenje usluga građanima u skladu sa datim preporukama Štaba za vanredne situacije u vreme vanrednog stanja i vrše pojačanu dezinfekciju objekata.

Nalaže se pojačano pranje i dezinfekcija javnih objekata, kao i što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Preporučuje se upravnicima stambenih zgrada da obezbede najmanje jednom dnevno čišćenje i dezinfekciju zajedničkih prostorija i površina u zgradi na kojima se ostvaruje najveći kontakt (ulazi u zgradu, prostori ispred liftova, liftovi, stepenišni rukohvati, kvake na ulaznim vratima, ulazna vrata i dr.).

Štab za vanredne situacije grada Valjeva će svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i shodno tome preispitivati postojeće i predlagati nove mere;

Primena ovih mera počinje od 07.07.2020. godine.

 

Podeli članak na društvene mreže