Iako su privrednici Valjeva, njih više od 150, novčano a preko 150 na drugi način, izdvojili sredstva u iznosu od 10,5 miliona dinara kako bi pema Protokolu a potom i ugovorom, koji su potpisali sa gradom bila utrošena isključivo za pomoć Valjevskoj bolnici, Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje, bez njihove saglasnosti, Grad je isplatio 1 543 200 dinara, privatnom preduzeću Veterinarija za obavljanje dezinfekcije stambenih zgrada.

O tome i novoj grupciji biznismena koja je osnovana radi pomoći najpre malim preduzetnicima sa inicijativom da država na bar još tri meseca odloži plaćanje poreza i doprinosa na plate, za TV Valjevo Plus, govorio je Stanko Ranković, privrednik iz Valjeva:

Privrednici Valjeva i drugih gradova Srbije očekuju da, ukoliko bar 50 000 njih bude pred Vladu iznelo ovaj zahtev, država neće moći da ih ignoriše, kaže Ranković.

Podeli članak na društvene mreže