„Ovo je jedan važan trenutak koji svedoči o izlasku jedne posebno značajne knjige za više oblika nacionalnog kulturnog života našeg naroda“, kaže Aca Vidić o novom književnom delu Jordana Stanojčića. „Priče o pesmama“ su kako Vidić kaže, slika posvećenosti jednoj temi i jednoj ideji.

Rođen sam u selu, u patrijarhalnoj porodici. Kada sam bio dečak, četrdesetih godina, pevalo se u selu. Nije bilo radija, televizije. Ostalo mi je to u sećanju. Kada sam kasnije, kao gimnazijalac slušao radio, saznao sam za mnoge nove pesme. U ovoj knjizi ima puno interesantnih priča. Neke pesme, kao na primer „Dimitrije, sine Mitre“, događaj u vezi sa tom pesmom, zaslužuju da se pojavi neki novi Bora Stanković i da napiše roman koji će biti vredan „Nečiste krvi“. Ima puno pesama sa autentičnim ličnostima. Za neke ličnosti se ne zna ili su se zaboravile, ali se zna zašto su i kako nastale. Tragajući za mnogim pesmama dosta toga sam saznao i čitaoci ove knjige će se iznenaditi za neke pesme, kaže autor.

U doba kada su makedonske pesme bile popularne, 50ih godina, Stanojčić je kaže naučio 150 pesama. Pamtio je i beležio sve što je bilo napisano u vezi sa pesmama, od toga kako su nastale, zbog čega. Knjigu je, priča, počeo slučajno da piše, najpre bez nekog posebnog reda, a tek kasnije ih ređa po tematskom rasporedu.

„Priče o pesmama“ objavljene su u izdanju Književnog kluba Valjevo. Knjiga je ilustrovana na 200 stranica sa ukupno 240 pesama.

Podeli članak na društvene mreže