Propisane mere zaštite od virusa COVID 19 su obavezujuće, ipak sugrađani ih često krše. Nošenje maski, distanca, ograničeno radno vreme, naredbe su Kriznog staba koje se moraju postovati, a radna grupa u sastavu: načelnik komunalne policije, turistički inspektor i operativni rukovodilac odeljenja za inspekcijske poslove svakodnevno su na terenu zajedno sa sanitarnom inspekcijom kako bi utvrdili da li se mere sprovode.

Biljana Andrić rukovodilac radne grupe za sprečavanje suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 kaže da se kontrola mera odnosi najpre na mesta gde su veća okupljanja ljudi: banke, apoteke i tržni centri.

Druga mera koja se sprovodi je kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata i svih drugih delatnosti kojima je radno vreme propisano do 23 časa. Saobraćajna inspekcija kontroliše gradski i taksi prevoz. Turistička u saradnji sa komunalnom inspekcijom proverava trajanje radnog vremena. Prvi put sada su odgovorna lica banaka obavestena da su oni odgovorni za kontrolu nošenja maske i broja ljudi u bankama.

U proteklom periodu su bile preventivne opomene , a za vikend su kažnjene dve pekare koje su prekoracile radno vreme.Kontroliše se i rad JKP Vidrak u sprovođenju dezinfekcije svih površina javne namene. Zbog primedba građana da je prerano da se počne u 22h, odluka je izmenjena je na 24h u uzem centru, a ulice po obodu se dezinfikuju od 22 sata. Pijačna uprava ima obavezu da svakodnevno dezinfikuje pijacu nakon radnog vremena.

Mada je deo inspektora van stroja zbog infekcije korona virusom, Biljana Andrić ističe da radna grupa Kriznog štaba za vanredne situacije u čijem je sastavu je 11 inspektora iz različitih oblasti, uspeva da obave i redovne obaveze i obaveze naložene od strane Kriznog štaba.

Podeli članak na društvene mreže