Restoran Zlatibor vraćen je u naturalnoj razmeni naslednicima Vojislavu Stepanoviću, Ljubomiru Samokresoviću i Jasmini Jankov - Rakočević.

Tu odluku je doneo Upravi sud nakon što su Grad Valjevo i Ekonomska škola koja ovu zgradu godinama koristi kao objekat za obrazovanje učenika u ugostiteljstvu, podneli protiv Ministarstva finansija.

Sama zgrada restoran Zlatibor koji se nalazi na Desankinom trgu je površine 154 kvadrata, ali je u medjuvremenu dozidano još 178 kvadrata kuhinje i pomoćnih prostorija. Dobro upućeni u predmet kažu da je ovakva odluka Upravnog suda koja podrazumeva naturalnu razmenu jedinstvena u Srbiji jer se radi o nekretnini koja prestavlja objekat za obrazovanja učenika i kao takva nalazi se u registru Ministarstva prosvete. U odluci Upravnog suda nema pouke o pravnom leku ali postoji zahtev za preispitivanje sudske odluke. Ukoliko Grad bude podneo pomenuti zahtev, a sud ga usvoji, onda može doći i do poništaja odluke o naturalnoj razmeni.

Nakon šest punih godina, Upravni sud je po žalbi na rešenje Agencije za privatizaciju, doneo konačnu odluku da se objekat u Knez Miloševoj ulici na broju 6, katastarska parcela 777, u kojem je do skoro bio butik SAN, vrati vlasniku Milošu Koraću. Ova zgrada površine 240 metara kvadratnih nakon oduzimanja od vlasnika, menjala je titulare, pa je sve do odluke o vraćanju imovine, kao nosilac bilo upisano preduzeće Diva Trejd koje je privatizovano 2013. godine.

Podeli članak na društvene mreže