Krajem marta počeo je sa radom Kontakt centar republičkih inspekcija koji pokriva rad 44 inspekcije na republičkom nivou. Građani i privreda imali su priliku da preko sajta www.inspektor.gov.rs, kao i telefonom, prijave sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije KOVID -19 virusa i informišu se o svojim pravima i obavezama.

U prvih 6 nedelja, dnevno je u proseku stizalo preko 70 različitih prijava. Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podržava Evropska unija.

Da je telefon u Kontakt centru inspekcija zvonio – zvonio je. A da su prijave stizale – jesu. Neke od njih pogrešile su adresu:

  • Hoću da prijavim Bele strane jer su mi dali pogrešan broj telefona.
  • Prodali su mi 28 grama manje brašna

Ovo su samo neke od prijava problema koje su građane mučile, ali nisu u nadležnosti republičke inspekcije. Nadležni kažu da su u prvih mesec i po dana rada Kontakt centra primili više od 3000 prijava.

Kako je odmicala situacija sa pandemijom tako se menjala struktura predstavki koje su stizale od građana i privrede. U prvim danima najveći broj primedbi se odnosio na neuobičajeno visoke cene osnovnih životnih namirnica, čak i onih koje su bile zaštićene merama Vlade Republike Srbije kao i cena medicinske opreme, pre svega maski. Kada je tržište stabilizovano, veći broj pitanja bio je u vezi sa radom poput prava na neplaćeno odsustvo, koliko dana poslodavac može da pošalje radnika na plaćeno odsustvo i sva ostala pitanja koja se tiču zaštitne opreme, prevoza na posao i sa posla. Jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije gde i građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima, bilo javnih entiteta, bilo privrede. Naši operateri i analitičari će predstavku obraditi i proslediti nadležnoj inspekciji. Ono što je kvalitet više jeste to što podnosilac predstavke, može da ostane anoniman, ali ukoliko se identifikuje, dobiće informaciju o sudbini njegove predstavke i biće obaveštavan elektronskim putem sve do ishoda inspekcijskog nadzora. U našem Kontakt centru trudimo se da građane jasno uputimo na nadležnosti ovih inspekcija. U svakom slučaju, kada je primimo mi je prosledimo na odgovarajući nivo lokalne inspekcije, u zavisnosti o kom se gradu ili opštini radi a stranku uputimo na nadležnost tog grada ili opštine, kaže šef Tima za reformu inspekcija Dragan Pušara.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zorana Kasalovića, najviše predstavki je imala tržišna inspekcija (oko 39%), a nešto manje od pola se odnosilo na nadležnost lokalnih inspekcija. Svi nadzori konstatovali su oko 12 posto nepravilnosti, što ukazuje na visok stepen odgovornosti i svesti i naših privrednika i građana, kaže Kasalović.

Uvažavajući proglašenu pandemiju i potrebu za efikasnošću rada Kontakt centar je počeo pre vremena da radi. On je značajan zbog toga što sada građani i privrednici mogu bez puno lutanja i gubljenja vremena kao i bez poznavanja nadležnosti određenih inspekcija da brzo reaguju, prijave nepravilnosti ili nelojalnu konkurenciju i da Kontakt centar reaguje vrlo brzo dostavljanjem primedbi nadležnim inspekcijama na postupanje. Kontakt centar daje dobre informacije i nama koji radimo na reformi inspekcija, a i ono što privrednici iskazuju kao problem da se delegira vladinom timu da se zakonski okviri eventualno promene kako bi se poboljšali uslovi poslovanja u Republici Srbiji. MDULS izradilo je akcioni plan zapošljavanja novih inspektora jer smo analizom uvideli nedostatak potrebnih inspektora. Akcionim planom predviđeno je da do 2021. godine bude primljeno 1272 inspektora. To je dobro prihvaćeno. U prvom kvartalu je primljeno 112 novih inspektora. Na taj način do 2021. želimo da popunimo naše inspekcije kao i da izmenimo starosnu strukturu, rekao je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović.

Reforma inspekcijskih službi je donela i neke novine prema kojima one imaju i savetodavnu ulogu za privredu. Sve republičke inspekcije na internet sajtu www.inspektor.gov.rs objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano Zakonom o inspekcijskom nadzoru i postupke u okviru njihovih nadležnosti. Sada se sve redovne inspekcije na terenu sprovode u skladu sa tim objavljenim listama. Ovo je od velike važnosti za privrednike, jer im omogućava predvidivo poslovanje, pošto na pomenutom sajtu mogu da pronađu sve informacije o uslovima koje moraju da ispune kako bi poslovali u skladu sa propisima. Privrednici o tome kažu.

Transparentnost u radu inspekcija je bolja nego ranije. Postoje i te ček liste koje služe da privrednici znaju šta će biti proveravano i oni mogu da se pripreme dobro i pre nego što dođe inspektor. Sa druge strane, inspektori imaju predvidljiviji posao. Uvek će se postaviti pitanje da li se češće kontrolišu jedni ili drugi. Mislim da to još nije idealno, ali opet i u tom smislu ima određenih pomaka. Dakle, to su pitanja koja su konstantna i mi samo možemo procenjivati da li su se stvari nešto poboljšale, ili se otišlo u negativnom pravcu, ili su ostale iste. Suština je da će toga uvek biti i da na tome treba konstantno raditi, smatra direktor RPK Valjevo Stanko Marković.

Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju podržava EU. Evropska unija, kroz Sektorsku budžetsku podršku, podržava i reformu inspekcijskog nadzora koja je deo ukupne reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška budžetu iznosila je 3 miliona evra. Reformom inspekcijskih službi smanjuje se administrativno opterećenje za građane i preduzeća i obezbeđuje predvidivost poslovanja i fer poslovno okruženje.

 

Podeli članak na društvene mreže