Na devetoj telefonskoj sednici Gradskog veća na dnevnom redu bilo je utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Toplana“ Valjevo za 2019. godinu.

Kao druga tačka dnevnog reda bilo je utvrđivanje predloga odluke o stavljanju van snage odluke o minimalnim ekološkim i ekonomskim uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišavanje otpadnih voda za Divčibare i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za deo Valjeva.

Data je saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti JKP „Toplana“ Valjevo za 2019. godinu, koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JKP „Toplana“.

Stavljena je van snage Odluka o minimalnim ekološkim i ekonomskim uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Divčibare i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za deo Valjeva.

Podeli članak na društvene mreže