Mada je novi vlasnik Gorenja, kineska kompanije Hisense, najavila da će zbog smanjene potražnje tokom pandemije koronavirusa, biti otpuštanja radnika koji su pod ugovorm na određeno vreme, u Samostalnom sindikatu metalaca Srbije (SSMS) u valjevskom Gorenju još uvek nemaju informaciju da li će do toga doći i očekuju pomoć države:

U saopštenju kompanije Hisense Gorenje kaže se i to da će težiti da broj tehnološkoh viškova svedu na najmanju moguću meru , korošćenjem „mekih“ metoda za smanjenje broja zaposlenih, uključujući prodaju kompanija koje se bave sporedbnim delatnostima , dobrovoljnim napuštanjem firme i prirodnim odlivom.

Podeli članak na društvene mreže