Na predlog Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, gradonačelnik Valjeva je doneo Odluku o ukidanju vanredne situacije koja je proglašena 7.jula 2020. godine usled širenja epidemije zarazne bolesti COVID19. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku grada Valjeva.

Na sednici Štaba za vanredne situacije donet je i Zaključak kojim se ukida odredba o naknadi troškova sahrane lica sa teritorije grada Valjeva u iznosu od 60.000 dinara. Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Štab za vanredne situacije je na 3. sednici održanoj 26. maja 2021. doneo Naredbu kojom se nalaže republičkim i gradskim inspekcijama da pojačaju inspekcijsku kontrolu sprovođenja propisanih i naloženih protivepidemijskih mera u skladu sa preporukama Republičkog kriznog štaba, a javnim institucijama (zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama, republičkim i gradskim institucijama, poslovnim subjektima i dr.) da se još aktivnije uključe u promociju vakcinacije protiv COVID 19 oboljenja.

Sve ostale mere donete tokom vanredne situacije uvedene zbog širenja zarazne bolesti COVID- 19, za sada, ostaju na snazi (nošenje maski u zatvorenom prostoru, ograničenje rada ugostiteljskih objekata, zabrana većih okupljanja...)

Podeli članak na društvene mreže