Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Valjevo je danas , posle Velikih Crljena najzagađeniji grad u Srbiji. Nivo čestica PM10 u vazduhu od jutarnjih sati je bio u crvenoj zoni na tabeli te republičke institucije.

U 11.00 količina suspendovanih čestica u Valjevu je bila 121 mikrogram po metru kubnom, što je za 71 više od dozvoljenog maksimuma, dok je nivo čestica PM2,5 bio 95,5 mikrograma mikrograma po metru kubnom. O toj velikoj nevolji Valjevaca se već duže vreme govori, ali na žalost problem je za sada nerešiv, reklo bi se. Zasigurno se ozbiljno i stručno mora poraditi na rešavanju tog bazičnog problema grada, jer sve više građana ima problema sa astmom i drugim oboljenjima respiratornih organa. S obzirom i da virus COVID 19 takođe napada najčešće grlo, nos i pluća, trenutna epidemiološka situacija svakako dodatno utiče na sve one koji već imaju takvih problema.

U ZZJZ Valjevo smo dobili informaciju da su oni poskidali sve uređaje sa postojećih mernih stanica u gradu za merenje nivoa aerozagađenja, osim onog u dvorištu njihove zgrade, kako su i najavili. Oni tu ipak još uvek ne mere količinu čestica PM10 i PM2,5 , za šta će licencu dobiti najverovatnije početkom sledeće sedmice. Republička AZZŽS rezultate o nivou zagađenosti vazduha u Valjevu tim suspendovanim česticama dobija na osnovu sopstvenog mernog uređaja koji se nalazi na ulazu u „Naselje Oslobodioci Valjeva“.

Trenutno nismo uspeli da dobijemo zvaničnu informaciju iz Gradske uprave Valjevo o tome kada će novosadska firma „Vatrogas“ iz Novog Sada, koja je izabrana na tenderu kao najpovoljniji ponuđač postaviti merne instrumente na postojeće stanice u gradu. Nezvanično, saznajemo, da to, takođe može da bude početkom sledeće sedmice.

Podeli članak na društvene mreže