Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na poslednnjoj sednici naložio Gradskoj upravi da sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, za potrebe Opšte bolnice Valjevo za uređenje i opremanje prostora za rad na odeljenjima ginekologije i infektologije i nabaku zaštitne opreme, uplati 144.240 dinara.

Naredbom štaba zabranjen je saobraćaj za pešake, motorna vozila i bicikle u dolini reke Gradac u vreme trajanja vanrednog stanja, izuzev licima čija je to adresa stanovanja. Zabrana se odnosi i na uzvodni deo reke Gradac, iznad betonske brane.

Kako se kaže u informaciji iz Kabineta gradonačelnika, okupljanje građana je zabranjeno, jer su na toj lokaciji uočene veće grupe građana, što „direktno ugrožava rezultate do sada donetih mera zaštite“.

U informaciji se kaže i da se za troškove sahrane lica sa teritorije, koja su preminula od posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, obezbeđuje iznos od 60.000 dinara. Oni obuhvataju preuzimanje, prevoz, pogrebne opremu i sahranjivanja preminulog. Sredstva se isplaćuju iz budžeta grada na osnovu priloženih računa.

U zaključku o obrazovanju Stučno-oprativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija, menja se rukovodilac tima dr Marija Gavrilović, direktor Zavoda za javno zdravlje i za novog rukovodioca imenuje dosadašnji zamenik, dr Zoran Živković, specijalista nuklearne medicine i zamenik gradonačelnika, kaže se u informaciji iz kabineta gradonačelnika.

Podeli članak na društvene mreže