Završni ispit u osnovnim školama planiran je za 17, 18. i 19 jun. Osmaci će od prvog do petog juna moći da poprave svoje ocene, dok su za učenike petog, šestog i sedmog razreda predviđeni termini od 8. do 15. juna, za šta će najpre morati da se najave razrednom starešini, kako bi se napravili rasporedi.

Napišite komentar (1 Komentar)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Grad Valjevo kao vodeći aplikant u partnerstvu sa opštinom Koceljeva i udruženjima Centar za integraciju Roma Valjevo i Regionalna prava manjina Lajkovac sprovodi projekat „Više šansi za bolje mogućnosti zapošljavanja u zapadnoj Srbiji“ u okviru projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, a sprovodi GIZ.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)