Na području Kolubarskog okruga, za poslednja dvadeset četiri sata palo je 11,4, litra kiše po metru kvadratnom. U Poljoprivrednoj savetodavnoj službi Valjevo, saznajemo da i ove količine vodenog taloga, zbog dugotrajne suše, pogoduju obavljanu prolećne setve kukuruza, koja je uradjena na dvedestak pocenata od planiranih 35 000 hektara.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (1 Komentar)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (1 Komentar)
Napišite komentar (0 Komentara)

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na današnjoj sednici naložio Gradskoj upravi Valjeva da sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor, u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, izvrši plaćanje računa od 2.079.720,00 dinara za „Publik“ d.o.o. (za nabavku potrebne zaštitne opreme za zdravstvene i ostale republičke i gradske institucije).

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Štab za vanredne situacije grada Valjeva, na 15. sednici održanoj 10.04.2020. godine, naložio je Gradskoj upravi Valjevo da sa namenskog podračuna otvorenog kod Uprave za trezor u cilju prikupljanja novčane pomoći tokom trajanja vanrednog stanja, Domu zdravlja Valjevo, Opštoj bolnici Valjevo, ZZJZ i javnim preduzećima prebaci 2.355.500 dinara za kupovinu 18.000 standardnih maski i 5.000 maski Tip N 95 i 5.000 zaštitnih kapa.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)

Vlasnici vozila kojima ističe registracija obavezni su da je produže uprkos merama tokom vanrednog stanja.

Napišite komentar (0 Komentara)
Napišite komentar (0 Komentara)